تسلا در زمینه فروش از مرسدس پیشی گرفت

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
تسلا موتورز با فروش 69 هزار 925 دستگاه خودرو در آمریکا نسبت به مرسدس با فروش 66 هزار و 542 دستگاه خودرو پیشی گرفت و بالاتر از این خودروسازی قرار گرفت. مرسدس بنز آلمان با سابقه 132 ساله، فقط 8 سال طول کشید تا تسلا بتواند از این خودروساز با سابقه پیشی بگیرد.
تسلا نسبت به رقیب سنتی مرسدس، یعنی بی ‌ام ‌و با یک هزار و 754 دستگاه خودرو فروش بیشتر نیز پیشی گرفته است. همچنین سهام تسلا موتورز 4.9 درصد افزایش یافته است. گفتنی است تسلا موتورز یک شرکت خودروسازی آمریکایی و متخصص در تولید خودروهای برقی است و دفتر مرکزی آن در پالو آلتوی کالیفرنیا قرار دارد.
نظرات