عوارض زوج و فرد ۹۷ پس داده نمی شود

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته‌های معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران عوارض اخذ شده بابت تردد غیر مجاز خودروها در طرح زوج و فرد سال ۹۷ به قوت خود باقی بوده و پس داده نمی شود.
به نقل از ایرنا، اخذ عوارض غیرقانونی هنگام تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده زوج و فرد در سال ۹۷ مورد اختلاف شهرداری، شورای شهر و پلیس بوده که پلیس از شهرداری به خاطر اخذ این عوارض شکایت کرده و در نهایت پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. فرماندار تهران در مصاحبه ای از حذف این عوارض خبر داده و قرار بر آن شده که شهرداری لیست مذکور را به پلیس ارائه دهد تا این موارد حذف شوند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، محسن پورسیدآقایی در واکنش به این موضوع عنوان کرد که منظور فرماندار تهران حذف جرایم پلیس بوده و صحبتی از عودت عوارض زوج و فرد به میان نیامده است.
به نظر می رسد با این پاسخ کشمکش میان شهرداری، شورای شهر و پلیس تهران وارد فاز جدیدی شده باشد. باید منتظر ماند و دید که مسئولین چه پاسخ در این زمینه ارائه می دهند.
نظرات