تایر سومیتومو در حین حرکت برق تولید می‌کند

عکس نویسنده
مرتضی قانع
نویسنده
شرکت تایر سومیتومو رابر و دانشگاه کانسای ژاپن تایرهای جدیدی تولید کرده‌اند که می‌توانند حین حرکت برق تولید کنند.
در این سیستم، ماژولی کوچک بین تایر و چرخ قرار داده شده که حین چرخیدن تایر روی جاده و تغییر شکل آن، الکتریسیته ساکن را ذخیره می‌کند.
صاحبان خودروهای الکتریکی خیلی خوشحال نشوند، چون سومیتومو گفته این سیستم به اندازه‌ای برق تولید می‌کند که فقط برای زیرسیستم‌های خودرو مثل سیستم کنترل فشار تایر کافی است. البته سومیتومو ادعا می‌کند این سیستم در آینده به قدری موثر خواهد شد که می‌تواند فشار را از روی موتور الکتریکی خودروها برداشته و مسافت رانندگی آن‌ها را افزایش دهد.
ترکیب این تکنولوژی با چیزی مثل سقف خورشیدی در هیوندای سوناتا هیبرید می‌تواند به قدری برق تولید کند که کمی از نگرانی صاحبان خودروهای الکتریکی درباره مسافت قابل طی کردن توسط خودروهایشان را کاهش دهد.
نظرات