سرعت متوسط خودرو، ملاک سنجش سرعت خودرو در جاده ها

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
به تازگی سامانه جدیدی برای سنجش سرعت خودروها مورد استفاده قرار می‌گیرد که در این سامانه سرعت متوسط خودرو محاسبه شده و سرعت لحظه ای ملاک نیست.
به نقل از خبر خودرو، رئیس مرکز اجرائیات راهور تهران بزرگ در خصوص این سامانه توضیح داد که سامانه مذکور تاکنون در سطح شهر تهران مورد استفاده قرار نگرفته و محل استفاده از آن جاده های خارج از شهری کشور بوده است.
سرگرد علی نصیرملا گفت به طور کلی دوربین های جدید سرعت خودروها را بهتر و عادلانه تر محاسبه و رصد کرده و به همین مورد استفاده قرار می گیرند.
نظرات