یکی از شعب دیوان عدالت اداری: پلیس برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رای خود، پلیس راهور را ملزم به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان کرد.
در این پرونده که با شکایت یک خانم از نیروی انتظامی صورت گرفته و در شکایت مطرح شده که اینجانب تمامی شرایط برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را دارم و این موضوع هیچگونه تعارضی با شرع و قانون ندارد و راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند.
این شعبه دیوان عدالت اداری در رای خود با تاکید بر اینکه مرجع صالح برای صدور گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهور) بوده و هیچ نهاد دیگر نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه کند.
در ادامه آمده است: رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از خودروهای سبک و سنگین یا موتورسیکلت یا هر وسیله نقلیه دیگر در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح است.
در پایان این رای نیز آمده که این رای قطعی نبوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.
در تصویر زیر متن کامل رای دیوان عدالت اداری برای صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان را مشاهده می‌کنید:

پلیس ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان شد

پلیس ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان شد

نظرات