نخستین جلسه دادگاه شرکت خودروی پرشین پارس آغاز شد

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با برگزاری دادگاه مدیران شرکت خودرویی پرشین پارس به ریاست قاضی قاسمی، تعدادی از مالباختگان این شرکت در مقابل مجتمع قضایی امام خمینی تهران تجمع کردند.
به نقل از ایرنا، در حدود ۱۴۰۰ نفر از شرکت خودرویی پرشین پارس شکایت کرده و شاکی پرونده مربوط به این شرکت می باشند.
پرشین پارس پیش از این تعهد داده بود که تعدادی خودروی خارجی را به خریداران خود تحویل دهد که موفق به این کار نشده است.
نظرات