خطا در نرم‌افزار ترمز باعث فراخوانی ۶۷۵ مرسدس بنز به نمایندگی‌ها شد

عکس نویسنده
مرتضی قانع
نویسنده
مرسدس بنز مدل‌های GLE ۲۰۱۹، CLA، مرسدس کلاس C، مرسدس کلاس E و مرسدس کلاس S را به دلیل نگرانی درباره عملکرد نرم‌افزار دستیار ترمز به نمایندگی‌ها فراخوانی کرد.
طبق ادعای شرکت، مشکلی در نرم‌افزار دستیار ترمز ممکن است باعث از کار افتادن یکی از واحدهای کنترل سنسور رادار شود. اگر این واحد سنسور رادار از کار بیفتد، دستیار ترمز حین تصادف فعال نشده و ریسک آسیب رسیدن به سرنشینان و عابران افزایش می‌یابد.
تعداد ۶۷۵ خودرو شامل این فراخوانی می‌شوند. مرسدس بنز با صاحبان این خودروها تماس گرفته و به آن‌ها پیشنهاد می‌دهد در نزدیکترین نمایندگی، خودروی خود را به صورت رایگان تعمیر کنند.
نظرات