یک سوم وسایل نقلیه کشور بیمه شخص ثالث ندارند!

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به آمارهای ارائه شده بیش از یک سوم وسایل نقلیه کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث بوده که از این وسایل نقلیه حجم قابل توجهی را موتورسیکلت ها تشکیل می دهند.
به نقل از اقتصاد آنلاین، در حدود ۷ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه شخص ثالث در کشور موجود بوده که گفته می شود عمده ترین علت نبود بیمه برای این وسایل نقلیه ناتوانی مالی افراد برای خرید بیمه شخص ثالث است.
این در حالی است که نرخ حق‌بیمه‌های وسایل نقلیه موتوری و شخص ثالث، بسیار پایین‌تر از مبلغ واقعی آن تعیین می‌شود و امکانی برای کاهش مبلغ حق‌بیمه‌ها وجود ندارد.
عدم پوشش بیمه شخص ثالث برای این حجم از وسایل نقلیه به خصوص موتورسیکلت ها می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را برای مالکان آن ها به همراه داشته باشد.
گفته می شود برای فراگیر شدن بیشتر بیمه شخص ثالث حذف مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه پایین‌تر آمدن نرخ بیمه‌نامه‌ها تا حدود زیادی تاثیر گذار خواهد بود.
نظرات