کارت سوخت خود را چطور پیدا کنیم؟

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
خبر از کاهش مجدد سهمیه جایگاه داران در آینده نزدیک به گوش می رسد.
به نقل از ایسنا، وزیر نفت به یک میلیون مالک خودرویی که هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند توصیه کرد هر چه زودتر پیگیری وضعیت کارت سوخت خود شده تا در صورت کاهش مجدد سهمیه جایگاه داران در آینده ای نزدیک با مشکلی مواجه نشوند.
وی در ادامه افزود نهایتاً تا پایان مهرماه کارت سوخت تمامی خودروها صادر خواهد شد.
افراد برای پیگیری وضعیت کارت سوخت خودرو می توانند به سایت sokht.epolice.ir مراجعه کرده و با وارد کردن شماره پلاک خودرو پیگیری وضعیت کارت سوخت خود شوند.
همچنین با دریافت شماره مرسوله پستی و ورود به شرکت ملی پست نیز می توان کارت سوخت را به راحتی پیدا کرد.
نظرات