قابل توجه کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند

بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از روز چهارشنبه 17 مهرماه تا پایان روز سه شنبه 30 مهرماه، چهار رقم آخر سمت راست کد ملی به عنوان رمز کارت سوخت معتبر است.
بر این اساس علاوه بر رمز جاری کارت ها، چهار رقم آخر سمت راست کد ملی شخصی که نام او در پشت کارت درج شده به عنوان رمز کارت معتبر است. بنابراین اگر مالکان خودرو رمز کارت خود را فراموش کرده اند، می توانند از این طریق اقدام به سوخت گیری با کارت سوخت شخصی خود کنند.
لازم به ذکر است که هموطنان در صورت بروز هر گونه مشکلی در سوخت گیری با کارت سوخت، با شماره 09627 تماس بگیرند.
نظرات