کف قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار + جدول

با وجود اینکه بیش از 1 سال و نیم از انفجار قیمت ها در بازار کشور می گذرد، اما همچنان شاهد نوساناتی در بازار خودروی کشور هستیم و تنها یک بهانه کوچک کافی است تا دوباره نوک پیکان قیمت خودروها به سمت بالا تمایل پیدا کند. حال امروز در خودروبانک و به نقل از تجارت نیوز، سعی داریم مروری بر کف قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار کشور داشته باشیم که جزییات بیشتر آن را می توانید در جداول زیر شاهد باشید.

کف قیمت خودروهای داخلی

کف قیمت خودروهای داخلیکف قیمت خودروهای وارداتی

کف قیمت خودروهای وارداتی

نظرات