فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل آغاز شد + جدول

فروش نقدی خودروهای تجاری شرکت بهمن دیزل از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1398/08/11 تا پایان ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1398/08/30 انجام می شود.
فروش صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق آدرس های ذیل قابل انجام است:

www.iranecar.com
http://bahman.iranecar.com
فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل

فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل


فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل

فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل


فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل

فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل


فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل

فروش خودروهای تجاری بهمن دیزل

نظرات