دوره های آموزشی اکسل و سیستم تعلیق محصولات سنگین آمیکو

شرکت آمیکو دوره آموزشی اکسل و سیستم تعلیق ترمز محصولات سنگین خود را در 3 روز متوالی در مورخ 12و13و14 آبان ماه برگزار کرد. در این دوره آموزشی حدود 50 نفر از پرسنل فنی نمایندگان شامل کارشناسان فنی و جلوبندی کار و مکانیک حضور داشتند که این تعداد حضور در 3 روز متوالی بی سابقه بوده است. همچنین تعداد کم غائبین دوره نسبت به سنوات قبل خود مزیدی برعلت است که آمیکو در خدمات پس از فروش پیشتاز بوده و روند رو به رشدی داشته است با توجه به موارد ذکر شده و همچنین بررسی نتیجه عملکرد در پایان دوره، پیشرفت تکنسین های فنی و بالا رفتن مهارت فنی آن ها به وضوح قابل رویت بود.
همچنین با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در روزهای آتی دوره های دیگری نیز برنامه ریزی شده است که متعاقباً خبرهای آن اعلام می گردد.
نظرات