کاهش مصرف بنزین با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اطلاعیه ای در مورخ5 آذرماه سال جاری اعلام کرد: مصرف بنزین از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت از تاریخ 24 آبان سال جاری تا پایان روز 3 آذرماه سال جاری حدود 79 میلیون لیتر در روز بوده است. این در حالی است که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز 23 آبان 98 (قبل از اجرای این طرح) حدود 98 میلیون لیتر در روز بوده است.
بدینوسیله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با توجه به آمارهای غیر رسمی که در برخی از جراید منتشر شده است، ضمن رد آمارهای مذکور، متوسط میزان مصرف بنزین کشور را در روز سوم آذرماه سال جاری، 75 میلیون لیتر اعلام می نماید.
نظرات