نگاهی به غرفه آمیکو در نمایشگاه دریایی بندرعباس

عکس نویسنده
مرتضی قانع
نویسنده
نمایشگاه بین المللی دریایی بندرعباس، کار خود را روز گذشته در این بندر کهن آغاز نمود. شهر بندرعباس به واسطه دسترسی به انواع سیستم‌های حمل و نقل و نزدیکی به دریا، نقطه‌ای مهم در صنعت حمل و نقل کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل انتظار می‌رفت تا شرکت‌های مهم فعال در این حوزه، حضور فعالی در نمایشگاه بندرعباس داشته باشند. یکی از مهم‌ترین و فعال‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل کشور، شرکت آمیکو است که در ادامه می‌توانید نگاهی به غرفه این شرکت در نمایشگاه بندرعباس بیندازید. آمیکو در نمایشگاه بندرعباس، در سطح نمایندگی خود، با شماره 2802 حضور یافت.
نظرات