یکسان بودن حق بیمه تمامی وسایل نقلیه 4 سیلندر

حسن رضا عباسیان فر مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی درباره شبهه افکنی در فضای مجازی در خصوص فرمول تعیین نرخ بیمه شخص ثالث اظهار داشت: حق بیمه پایه شخص ثالث با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه، کاربری و سوابق خسارت دارندگان وسیله نقلیه مشخص می شود و به همین علت مقایسه نرخ حق بیمه دو وسیله نقلیه مشابه بدون توجه به سایر عوامل ریسک منطقی نیست.
به گزارش خودروبانک و به نقل از مهر، وی ادامه داد: حق بیمه تمامی وسایل نقلیه 4 سیلندر یکسان است. دلیل تفاوت حق بیمه دو وسیله نقلیه 4 سیلندر رایج مانند پراید و پیکان، تاکید قانون گذار بر ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است نه اینکه خودروهای 4 سیلندر فرق می کنند.
عباسیان فر در پایان بیان داشت: موضوع تعیین حق بیمه یک موضوع فنی و مقرراتی بوده و به بسیاری از عوامل مانند سن خودرو، سوابق خسارت در سال های قبل و تعداد تصادفات مربوط می شود.
نظرات