نحوه صحیح سوخت گیری برای از بین نرفتن سهمیه بنزین

بعد از سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت سوخت، شهروندان باید نکاتی را در هنگام سوخت گیری با کارت سوخت شخصی خود رعایت کنند تا باعث از بین نرفتن سهمیه سوختشان نشوند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایران جیب، پس از پایان سوخت گیری خودرو، بلافاصله کارت سوخت خود را خارج نکنید، زیرا در این حالت ممکن است در هر مرحله 1.5 تا 2 لیتر از سهمیه بنزین شما بسوزد. رانندگان باید به نکات زیر پس از سوخت گیری توجه داشته کنند تا از سهمیه آنها کاسته نشود.
پس از پایان سوخت گیری:
1- نازل را در جای خود قرار دهید.
2- دکمه خروج روی دستگاه پمپ بنزین را حتما بزنید.
3- پس از چند ثانیه و موقعی که مقدار سهمیه بنزین شما در نمایشگر دستگاه پمپ نشان داده شد، کارت سوخت خود را خارج کنید.
نظرات