با خودروی شخصی آموزش رانندگی ممنوع

سرهنگ ابوالفضل کهزادی رئیس پلیس راهور ایلام اظهار داشت: برخی از شهروندان خودروهای خود را در مکان های خلوت به افراد فاقد گواهینامه داده و اقدام به دادن آموزش به آنها می کنند، این نوع آموزش نادرست بوده و باعث ایجاد فضای تهدید و ناامنی برای خود و دیگران و بدآموزی و بی توجهی به قانون و مقررات می شود.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: بر اساس تبصره ماده 490 مجازات اسلامی اگر فردی با علم و اطلاع از اینکه دیگری فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با موضوع این ماده است، وسیله نقلیه خود را در اختیار وی قرار دهد و یا دستور یا اجازه استفاده از آن را بدهد و فرد با وسیله نقلیه وی اقدام به رانندگی کند، مشمول مجازات مذکور در این ماده می شود. جزای نقدی این تخلف 10 تا 20 میلیون ریال است.
رئیس پلیس راهور ایلام در ادامه تصریح کرد: در 8 ماهه نخست امسال بیش از 1000 راننده به علت نداشتن گواهینامه رانندگی جهت اعمال قانون به دادسرا معرفی شده اند که از این تعداد 75 درصد مرد و 25 درصد زنان بوده اند.
نظرات