بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار خودرو

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
بورس به تازگی گزارشی را منتشر کرده که مطابق با آن در حد فاصل بین سال های 1388 تا 1398 بازار خودرو در مقایسه با بیشتر بازارها سوددهی کمتری داشته است. بیشترین بازدهی مربوط به بورس و کمترین به بانک و ابزارهای درآمد ثابت تعلق است.
به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس این گزارش سرمایه گذاری در بازار خودرو در حد فاصل سال های 88 تا 98 یک سود 587 درصدی را از آن سرمایه گذاران کرده است. این در حالی که سرمایه گذاری در بازار مسکن 85 درصد سود بیشتری داشته و سرمایه گذاران در بازار ارز نیز 448 درصد بیشتر نسبت به بازار خودرو سود کرده اند.
در خصوص بازار سکه نیز با توجه به قیمت 253 هزار تومانی آن در آبان 88، بازدهی 1466 برابری آن را شاهد هستیم. بنابراین تفاوت سوددهی در بازار سکه نسبت به خودرو طی بازه زمان 10 ساله موردنظر، 879 درصد بوده است.
بیشترین بازدهی نیز مربوط به بازار بورس است. آن دسته از افرادی که حدفاصل آبان 88 تا آبان 98 در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، 2328 درصد سود به دست آورده‌اند. با حساب سرانگشتی مشخص می‌شود تفاوت بازدهی در این بازار در مقایسه با خودرو، 1795 درصد بوده است.
لازم به یاد اوری است که نرخ تور از آبان 88 تا آبان 98 حدود 514 درصد بوده و این یعنی سوددهی سرمایه‌گذاری در بازار خودرو 73 درصد بیش از تورم برآورد شده است.
نظرات