آدرس جایگاههای سی‌ان‌جی در تهران

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با سهمیه بندی بنزین تقاضا برای استفاده از سی‌ان‌جی روزانه 2 میلیون مترمکعب افزایش یافته و پیش بینی می شود در بلندمدت و با اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی به روزانه 24 میلیون مترمکعب افزایش یابد. با توجه به گفته های مسئولین تعداد جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی در استان تهران ۲۷۴ باب است و به‌طور میانگین ماهانه ۱۵۰ میلیون مترمکعب سی‌ان‌جی در سطح استان تهران عرضه می شود.
به نقل از ایسنا، 50 درصد از ظرفیت اسمی عرضه گاز طبیعی (سی‌ان‌جی) به خودروها هم‌اکنون خالی است و امکان عرضه دوبرابری گاز طبیعی به خودروهای دوگانه‌سوز تا بیش از 40 میلیون مترمکعب نیز وجود دارد.
در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر آدرس جایگاههای سی‌ان‌جی در تهران:
آدرس جایگاههای سی‌ان‌جی در تهران

آدرس جایگاههای سی‌ان‌جی در تهران

نظرات