جریمه ۳۰ هزار تومانی نپرداختن عوارض آزادراه حذف می‌شود

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
براساس جدیدترین گفته های وزیر راه و شهرسازی به زودی عوارض الکترونیکی آزادراه ها بر اساس پیمایش و به صورت شناور محاسبه خواهد شد و دیگر خبری از جریمه 30 هزار تومانی برای عدم پرداخت عوارض نخواهد بود.
به نقل از تسنیم، محمد اسلامی در این خصوص افزود: بر اساس ابلاغ صورت‌گرفته برای خودروهای پرتردد (40 مرتبه در ماه) در نرخ عوارض تخفیف ارائه می شود.
همچنین وی در خصوص آزادراه تهران - شمال نیز توضیح داد: نرخ عوارض در این آزادراه متفاوت و شناور خواهد بود؛ به عبارت دیگر مردم می‌توانند ساعتی را برای تردد از سیستم الکترونیک انتخاب کنند که قیمت عوارض آن کمتر است.
گفته می شود در این طرح جدید رانندگان حق انتخاب خواهند داشت که بین پرداخت به موقع عوارض و پرداخت مبلغ بیشتر بر اساس ضریبی از عوارض اصلی و متناسب با زمان پرداخت یکی را انتخاب کنند. همچنین با حذف جریمه تنبیهی 30 هزار تومانی، مبلغی متناسب از مردم دریافت خواهد شد.
آنچه به عنوان «محاسبه عوارض شناور» و بر اساس زمان پرداخت در نظر گرفته شده بر پایه حذف جریمه 30 هزار تومانی عدم پرداخت عوارض و جایگزین کردن شیوه‌ای شناور برای محاسبه مبلغ عوارض است که بسته به زمان پرداخت و با در نظر گرفتن نرخ پایه عوارض محاسبه می‌شود.
در این شیوه مبلغ عوارض تردد تا 48 ساعت بعد از عبور از آزادراه بدون جریمه محاسبه شده و بعد از آن با فرمولی متناسب با زمان پرداخت تا هر زمانی که اقدام به پرداخت شود قابل محاسبه است. در واقع در بحث عوارض آزادراهی سیستم تشویقی به جای سیستم تنبیهی به کار گرفته خواهد شد.
نظرات