تغییر نام بزرگراه رسالت تهران به شهید قاسم سلیمانی

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
در جلسه اخیر شورای شهر تهران، پیشنهاد تغییر نام بزرگراه رسالت به نام قاسم سلیمانی با ۱۷ رای به تصویب رسیده است.
به نقل از ایسنا، بر این اساس به زودی نام این بزرگراه تغییر کرده و به نام بزرگراه شهید قاسم سلیمانی شناخته خواهد شد.
نظرات