ممنوعیت نصب تجهیزات پلیسی بر روی خودروی شخصی

سرهنگ سیدعلی حسینی رئیس پلیس راه استان مرکزی اظهار داشت: در برخی موارد مشاهد شده برخی از مالکان خودرو اقدام به نصب تجهیزات پلیسی مانند چراغ های چشمک زن LED آبی و قرمز و یا چراغ گردان بر روی خودروهای خود می کنند. بر اساس قانون نصب تجهیزات پلیسی بر روی خودروهای شخصی و فاقد مجوز بر خلاف قوانین و مقررات بوده و پیگرد انتظامی و امنیتی در پی خواهد داشت.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: برخی از شهروندان نصب اینگونه تجهیزات را عامل زیبایی و اسپرت شدن خودروی خود می دانند، اما باید به این نکته توجه کنند که این تجهیزات مختص نیروهای پلیس و امدادی است و استفاده از آن پیگیرد قانونی به همراه خواهد داشت.
سرهنگ حسینی در ادامه تصریح کرد: نصب تجهیزات پلیسی بر روی خودروهای شخصی و فاقد مجوز تخلف بوده و بر اساس آئین نامه راهنمایی و رانندگی در صورت مشاهده این تخلف، با فرد متخلف برخورد و پس از جریمه و توقیف خودرو، راننده متخلف با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.
نظرات