تمامی خودروهای پلاک اروند از جمله خودروهای آمریکایی گمرک خرمشهر ترخیص می شوند

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
استاندار خوزستان صبح روز یکشنبه اعلام کرد که براساس مصوبه دولت، همه خودرو‌های پلاک اروندی دپو شده در گمرک خرمشهر ترخیص می‌شوند. غلامرضا شریعتی در خصوص ترخیص خودرو‌های دپو شده در گمرکات خوزستان اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیئت دولت و اعلام گمرک ایران، همه خودرو‌های دپو شده در در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) که تا پیش از این اجازه ترخیص نداشته اند، به زودی تمامی آنان ترخیص خواهند شد.
این مصوبه شامل خودرو‌های بالای 2500 سی سی و تولید کشور آمریکا نیز خواهد شد و طبق گفته معاون فنی و امور گمرکی ایران نیز، با مصوبه هیئت دولت خودرو‌های بالای 2500 سی سی موجود در گمرک خرمشهر که تا تاریخ 31 مرداد 1397 برای آن‌ها قبض انبار منطقه صادر شده است، برای تردد در محدوده منطقه آزاد اروند تعیین تکلیف و ترخیص می ‌شوند. به گفته مهرداد جمال ارونقی، 227 خودرو در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) قرار دارد که 154 دستگاه آن داری حجم موتور بالای 2500 سی سی هستند.
نظرات