شرایط تحویل محصولات ایران خودرو با مدل 99 + جدول اسفند 98

با اعلام گروه صنعتی ایران خودرو و باتوجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، امکان تعویق موعد تحویل به سال 1399 و به درخواست مشتريان فراهم شده است و تحویل خودرو با مدل 99 با حفظ شرایط قرارداد، جهت تعهدات تکمیل وجه شده برخی از خودروها از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 8 اسفندماه باتوجه به جدول مربوطه مهیا شده است.
با اعلام گروه صنعتی ایران خودرو، مشتریانی که وجوه مربوط به قرارداد خود را پرداخت کرده اند و تقاضای تحویل خودرو در سال جدید و در مدل 99 را دارند، در صورت تمایل می توانند با تکمیل فرم درخواست تعویق موعد تحویل به سال 99، رضایت خود را اعلام کرده تا سند خودروی آنان و همچنین موعد تحویل با مدل 99 در سال آتی صورت گیرد. در ادامه جزییات طرح تبدیل موعد تحویل محصولات ایران خودرو به سال 99 را می توانید شاهد باشید.

شرایط تحویل محصولات <a href='https://www.khodrobank.com/ایران-خودرو'>ایران خودرو</a> با مدل 99

شرایط تحویل محصولات ایران خودرو با مدل 99

نظرات