جزییات طرح تبدیل سمند دوگانه سوز به خودروی پژو پارس دوگانه سوز اعلام شد + جدول

گروه صنعتی ایران خودرو شرایط تبدیل دارندگان حواله خودروی سمند دوگانه سوز و تعهدات حقیقی فاقد دعوتنامه این خودرو را اعلام کرد. باتوجه به این شرایط تبدیل، متقاضیان خودروی سمند دوگانه سوز با موعد تحویل اسفندماه، می توانند بجای خودروی ثبت نامی خود یک دستگاه پژو پارس دوگانه سوز با موعد تحویل 45 روزه دریافت کنند که جزییات بیشتر آن را می توانید در جدول زیر شاهد باشید.

جزییات طرح تبدیل سمند دوگانه سوز به خودروی پژو پارس دوگانه سوز

جزییات طرح تبدیل سمند دوگانه سوز به خودروی پژو پارس دوگانه سوز

نظرات