مراکز معاینه فنی برای خدمت رسانی به مردم دایر هستند

سعید قیصر، رئیس اتحادیه سازمان‌ های حمل ‌و نقل همگانی کشور با اشاره به دایر بودن مراکز معاینه فنی در سراسر کشور، اعلام کرد که بالغ بر 700 مرکز معاینه فنی در سراسر کشور آماده خدمات دهی به مردم هستند و در این مراکز توصیه‌ های ایمنی و بهداشتی رعایت خواهد شد. در این خصوص تمامی خودروها توسط مالکین آنان تست معاینه فنی را انجام می ‌دهند و به منظور رعایت نکات بهداشتی، تمامی مراحل تست توسط خود مالکین انجام خواهد شد.
به گزارش خودروبانک و به نقل از فارس، سعید قیصر رئیس اتحادیه سازمان‌ های حمل ‌و نقل همگانی کشور با تاکید بر روی نکات بهداشتی، اضافه می کند که تمامی مراکز معاینه فنی در سراسر کشور دستورالعمل رعایت نکات بهداشتی را انجام داده اند و هشت ساعت در طول روز این مراکز به مردم خدمات رسانی خواهد کرد. اما بدون شک هر نوع تصمیم ‌گیری در رابطه با فعالیت مراکز معاینه فنی، به کارگروه ملی معاینه فنی ارتباط دارد که وزارت کشور و سازمان شهرداری ‌ها و دهیاری‌ ها، سازمان حمل‌ و نقل و راهداری، سازمان حفاظت از محیط زیست و همچنین پلیس راهور عضو کارگروه آن هستند و هر گونه تصمیم‌ گیری در خصوص فعالیت و یا عدم فعالیت مراکز معاینه فنی، با وزارت کشور خواهد بود و توسط کارگروه تخصصی آن صورت می گیرد.

نظرات