امکان ردیابی کارت های سوخت مهاجر وجود دارد

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور کارت سوخت های مهاجر قابل ردیابی بوده و نمونه هایی از آن ها نیز غیرفعال شده اند.
به نقل از مهر، حمید قاسمی ده چشمه در این خصوص توضیح داد: «تا ماه های قبل و پیش از سهمیه بندی بنزین در سیستان و بلوچستان شاهد ان بودیم که برخی از کارت های سوخت صادر شده برای این استان در شهر های دیگر مورد استفاده قرار می گرفت که این کارت سوخت ها غیرفعال شدند.»
وی ادامه داد: «سیستم مورد استفاده در جایگاه های سوخت در کشور به صورتی است که تمامی کارت های سوخت قابل شناسایی بوده و می توان رصد کرد که کدام کارت سوخت در کدام جایگاه سوخت کشور سوختگیری کرده است.»
قاسمی ده چشمه افزود: «هرچند باطل شدن کارت سوخت هایی که در خارج از استان محل صدور خود سوخت گیری می کنند ممکن نیست اما کارت های سوخت رصد می شوند و نظارت جدی ای بر روی آن ها وجود دارد. به علاوه در شرایط فعلی کشور و با شیوع ویروس کرونا توصیه می شود که هموطنان از حدالمکان از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.»
نظرات