بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ساخت و مونتاژ داخل در سال 99

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
چندی پیش اعلام شد که بهای فروش؛ مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقالات خودروهای تولید داخل خواهد بود و در خصوص خودروهای وارداتی نیز مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه نقل و انتقال است.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ساخت و مونتاژ داخل در سال 99 اعلام کرده است.
در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر جدول تهیه شده در این رابطه:

دانلود لیست قیمت ها
نظرات