نمایشگاه‌های خودرو تا آخر فروردین تعطیل است

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به مصوبه ستاد مدیریت کرونا مبنی بر تعطیلی واحدهای غیر ضروری، نمایشگاه‌های خودرو تا پایان فروردین ماه تعطیل خواهند بود.
به نقل از ایسنا، از آن جا که نمایشگاه های خودرو جز واحدهای غیرضروری محسوب می شوند تعطیلات آن ها فعلا تا پایان فروردین ماه سال جاری تصویب شده است و به تبع نیز معاملاتی در این خصوص صورت نخواهد پذیرفت.
سعید موتمنی در این خصوص توضیح داد: «با توجه به اینکه همچون روزهای پایانی سال گذشته معامله ای در بازار خودرو صورت نمی پذیرد، منطقی نیست که قیمت ها تغییری را تجربه کنند.»
وی در ادامه افزود: «رکود کاملی بازار خودرو را فراگرفته و چشم انداز روشنی با توجه به اوضاع اقتصادی کشور پیش بینی نمی شود. هرچند برخی افراد اقدام به ارائه آگهی های فروش در پلت فرم های مجازی می کنند اما تمایلی از جانب خریداران دیده نمی شود.»
پیش می بینی می شود شرایط فعلی بازار خودرو تا چند ماه آینده و تا زمان از بین رفتن کامل ویروس کرونا تداوم داشته باشد.
نظرات