شورای اقتصادی طرح جایگزینی ۱۲۹ هزار تاکسی فرسوده را تصویب کرد

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
براساس مصوبه جدید شورای اقتصاد، ۱۲۹ هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز و هیبریدی و برقی با پیمایش بالا جایگزین خواهد شد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای شورای اقتصاد درخواست وزارت نفت در مورد اصلاح مصوبات شورای اقتصاد موضوع طرح جایگزینی 140 هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گاز سوز با پیمایش بالا از محل بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور را بررسی و به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، طرح جایگزینی 129 هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز، هیبریدی و برقی با پیمایش بالا را تصویب کرد.
گفته می شود شورای اقتصاد با تصویب این درخواست به دنبال آن است که 129 هزار دستگاه تاکسی (سدان و ون) فرسوده با انواع تاکسی جدید پایه گازسوز، هیبریدی و الکتریکی جایگزین کرده و از رانندگان این وسایط نقلیه از طریق پرداخت یارانه صرفه جویی سوخت حمایت کند.
نظرات