مترو تهران رزروی می‌شود؟

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حال بررسی موضوع رزروی شدن مترو هستیم.
به نقل از فارس، یوسف حجت در این خصوص توضیح داد: «در حال حاضر طرح خاصی در خصوص رعایت فاصله گذاری هوشمند در مترو تهران انجام نشده است. ما در این خصوص تلاش کردیم تا با کاهش سرفاصله حرکت قطارها حجم مسافر در ایستگاه‌ها را مدیریت کنیم.»
وی در ادامه در این خصوص افزود: «برای آن که بتوانیم مسافران را مدیریت کرده و از تجمع آن ها جلوگیری کنیم سرفاصله حرکت قطارها در خط 2 مترو به کمتر از 3 دقیقه رسیده است .»
یوسف حجت در خصوص رزروی شدن مترو نیز توضیح داد: «پیشنهاد این طرح برای کنترل جمعیت مترو و پیشگیری از کرونا مطرح شده اما هنوز تصمیم گیری قطعی صورت نپذیرفته است. یکی از چالش های اساسی در این خصوص توجه به بعد اجتماعی این اتفاق است.»
گفته می شود آمار مسافران مترو در طی هفته گذشته 100 هزار نفر افزایش یافته است.
نظرات