ظرفیت ذخیره سوخت در کارت هوشمند افزایش پیدا کرد

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
با اعلام افزایش مدت زمان ذخیره سوخت در کارت هوشمند وسایل نقلیه، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور اعلام کرد که همزمان با افزایش مدت زمان ذخیره سوخت، حجم قابل ذخیره در کارت های هوشمند سوخت نیز افزایش پیدا کرد و دارندگان وسایل نقلیه شخصی می توانند تا سقف 540 لیتر، سهمیه ماهیانه خود را در کارت سوخت به مدت 9 ماه ذخیره کنند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از باشگاه خبرنگاران، فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی کشور با اشاره به افزایش مدت زمان ذخیره سوخت در کارت های هوشمند، اعلام کرد که سقف ذخیره سهمیه بنزین در کارت ‌های هوشمند سوخت برای خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده است. از ابتدای طرح سهمیه بندی بنزین در آبان ماه 98، امکان ذخیره بنزین در کارت ‌های هوشمند سوخت مالکان خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت به مدت 6 ماه تعیین شده بود که بر این اساس سه ماه دیگر افزایش و در مجموع به 9 ماه رسیده است.
حال با افزایش مدت زمان ذخیره سوخت در کارت های هوشمند وسایل نقلیه شخصی، امکان ذخیره 540 لیتر سوخت برای خودروهای سواری فراهم شده است.
نظرات