در ماه‌های اخیر، 100 کارخانه قطعه سازی تعطیل شد

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
درست پس از اعمال مجدد تحریم های بین المللی صنعت خودروسازی کشورمان که در مسیر رشد خوبی قرار گرفته بود، زمین گیر شده و با مشکلات فراوانی روبرو شد. همزمان با این موضوع افزایش خیره کننده قیمت دلار و مواد اولیه نیز مشکلات خودروسازان و دیگر فعالان این صنعت را چند برابر کرده و همه این موارد در کنار عوامل دیگر سبب شد که هر چند وقت یک بار خبر از تعدیل نیرو و یا حتی تعطیلی یکی از کارخانه های زنجیره خودروسازی به گوش می رسد.
به نقل از روزنامه اعتماد، وجود تحریم های خارجی با مدیریت نادرست داخلی در هم آمیخته و شرایط را به مراتب برای فعالان این صنعت سخت تر کرده است.
الیاس حضرتی، نماینده مجلس در خصوص تعطیلی کارخانه های خودروسازی و قطعه سازی در طی چندماه گذشته توضیح داد: «در چند ماه گذشته، ۴۰ درصد قطعه‌سازان تعدیل نیرو داشته‌اند و تحریم‌ها و شوک‌های قیمتی در بازار ارز تاکنون بیش از ۱۰۰ کارخانه قطعه‌سازی را تعطیل و تعداد ۲۰۰ هزار نفر از قطعه‌سازان را بیکار کرده است!»
نظرات