در صورت حضور مالک، پلیس حق انتقال خودرو با جرثقیل به پارکینگ را ندارد

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
شاید شما هم جزو افرادی باشید که ماشینتان را در قسمت ممنوع خیابان پارک کرده اید و سپس مطلع شده اید که پلیس راهنمایی و رانندگی آن را با جرثقیل به پارکینگ منتقل کرده است. حال اگر در حین انجام چنین کاری در صحنه حاضر شوید، در قانون آمده است که ماموران راهنمایی و رانندگی در صورت حضور راننده، حق ندارند خودروی وی را به پارکینگ منتقل کنند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از باشگاه خبرنگاران، در قانون آمده است که ماموران راهنمایی و رانندگی در صورت حضور مالک خودرو، حق ندارند وسیله نقلیه او را با جرثقیل به پارکینگ منتقل کنند. در صورت حمل خودرو با جرثقیل توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، در تمامی موارد اگر قبل از حمل و یا حتی اگر در حین حمل خودرو مالک آن وسیله نقلیه حاضر شود، ماموران راهنمایی و رانندگی موظف هستند ضمن صدور قبض جریمه، اتومبیل را به وی تحویل دهند.
پس باتوجه به این موارد، ماموران راهنمایی و رانندگی نمی توانند پس از حضور شما در محل، اقدام به حمل خودرو و انتقال آن به پارکینگ کنند. اگر با چنین شرایطی مواجه شدید و مامورین از تحویل خودروی شما امتناع کردند، تنها کافیست به او گوشزد کنید که "مطابق تبره 2 ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی"، حق انجام چنین کاری و انتقال اتومبیل با جرثقیل به پارکینگ را ندارند.
نظرات