لغو «محدودیت تعویض پلاک خودرو بر اساس زوج و فرد بودن» از امروز

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
مراکز شماره‌گذاری خودرو که از تاریخ 26 اسفندماه سال گذشته به دنبال شیوع ویروس کرونا به پیشنهاد پلیس و موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا، تعطیل شده بود، از تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال جاری به صورت زوج و فرد شروع به فعالیت نمود.
به نقل از فارس، خدمات ارائه شده به هموطنان در این مراکز بر اساس پلاک خودروها بوده؛ یعنی به خودروهای دارای پلاک زوج در روزهای زوج و به پلاک‌های فرد در روزهای فرد خدمات ارائه می شد.
حال رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص محدودیت های این مراکز عنوان کرد: «محدودیت ارائه خدمات تعویض پلاک بر اساس فرد و زوج بودن پلاک خودروها از روز شنبه ۲۷ اردیبهشت لغو و ساعت کاری در تهران تا ساعت ۱۷ و در استان‌ها با تشخیص رئیس راهور استان تا زمان کاهش مراجعین به حالت عادی ادامه دارد.»
نظرات