آغاز فروش وانت مزدا کارا 2000 بصورت لیزینگ توسط بهمن موتور + جدول

فروش وانت کارا cc2000 تک کابین و دو کابین به صورت لیزینگ آغاز شد.
فروش وانت کارا تک کابین و دوکابین 2000cc به صورت لیزینگ و تعداد محدود از روز شنبه مورخ 27/02/1399 تـا زمـان تـکمیـل ظـرفیت ارائه می شود. ثبت نام صرفاً به صورت حضوری و با توجه به امکان ثبت نام یک دستگاه برای هر شخص حقیقی، متقاضیان می توانند به نمایندگی های بهمن لیزینگ مراجعه کنند.

فروش وانت کارا

فروش وانت کارا



فروش وانت کارا

فروش وانت کارا



فروش وانت کارا

فروش وانت کارا



فروش وانت کارا

فروش وانت کارا


نظرات