بیمه نامه های فیزیکی حذف می شوند

بیمه مرکزی با اشاره به این موضوع که فراهم کردن شرایط لازم برای حذف فیزیکی بیمه نامه های شخص ثالث هیچگونه ارتباطی با صدور برخط و الکترونیکی کردن بیمه نامه ها ندارد، اعلام کرد که این برنامه هیچگونه مشکلی برای شبکه فروش بیمه ایجاد نخواهد کرد. به دنبال ابلاغ بخشنامه بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه مبنی بر فراهم کردن شرایط لازم در جهت ارائه خدمات بیمه بدون ارائه نسخه فیزیکی، ابهاماتی را برای شبکه فروش ایجاد کرد که روز گذشته بیمه مرکزی توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرده است.
در این خصوص بیمه مرکزی اعلام کرد که فراهم کردن شرایط لازم برای حذف فیزیکی بیمه نامه های شخص ثالث خودرو، هیچگونه ارتباطی با صدور برخط و الکترونیکی کردن بیمه نامه ها نخواهد داشت و هیچگونه مشکلی برای شبکه فروش هم بوجود نخواهد آمد. در این خصوص هرگونه تصمیم برای اجرایی کردن تکلیف قانونی مبنی بر فروش الکترونیکی در آینده، با حفظ مصالح و منافع شبکه فروش شرکت های بیمه در سراسر کشور خواهد بود و صدور بینمه نامه همچون گذشته، از طریق نمایندگی های فروش انجام خواهد بود، ولی به منظور صرفه جویی از مصرف کاغذ و کمک به حفظ محیط زیست و یا همچنین کاهش مراجعه حضوری بیمه گذاران، لازم است که شرایط فروش الکترونیکی بیمه فراهم شود. درست همانند گذشته، استارت آپ های بیمه حق صدور بیمه نامه را نخواهند داشت و صدور بیمه نامه تنها از طریق نمایندگی ها و شعبه های شرکت بیمه انجام خواهد شد.
نظرات