کنترل ترافیک با استفاده از پهپادها

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های فرمانده نیروی انتظامی کاهش تصادفات و جان باختگان جاده ای، توسعه نظم و انضباط ترافیکی، ارتقاء فرهنگ ترافیکی اولویت های اصلی نیروی انتظامی است و در همین راستا نیز نیروی انتظامی از همه ظرفیت های خود استفاده می کند.
به نقل از ایسنا، سردار حسین اشتری در این خصوص توضیح داد: «ما به دنبال کاهش تصادفات و جان باختگان جاده ای بوده و همین جهت نیز از همه امکانات و تجهیزات خود استفاده می کنیم. به علاوه برای همراه سازی سایر دستگاه ها، سهم آنها را نیز تعیین و مطالبه گری می کنیم.»
وی در ادامه افزود: «شایسته است که در همین جهت معاونت اجتماعی ناجا و پلیس راهنمایی و رانندگی برای ارتقا فرهنگی تلاش کند. البته اقدامات فراوانی نیز برای تحقق هوشمند سازی عمل آمده و در حال حاضر مشاهده می شود که بخشی از مدیریت ترافیکی و ارائه خدمات لازم به کاربران ترافیک از روند هوشمند سازی عبور می کند.»
سردار اشتری در انتها گفت: «هوشمند سازی پلیس نیازمند بهره‌وری مناسب و بهینه از همه تجهیزات است. استفاده از پهپادها برای مدیریت و کنترل ترافیکی یک اصل اساسی است و در کنار اینها تقویت سرپنجه های عملیاتی را نیز از الزامات می دانیم.»
نظرات