آتش نشانی هشدار داد که ضدعفونی کننده های دستی در ماشین باعث آتش سوزی خواهند شد

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
مرکز آتش نشانی منطقه وسترن لیکز مستقر در شهر "اوکونومووک" ایالت ویسکانسین آمریکا، از خطرات مواد ضدعفونی کننده دستی در داخل خودروها هشدار داد و اعلام کرد که در صورت نگهداری و یا حتی استفاده از آنان در خودرو، ممکن است با گذاشتن خودرو در زیر تابش مستقیم آفتاب و افزایش دمای داخل کابین مشتعل شده و باعث آتش گرفتن خودروها شود.
سازمان آتش نشانی با اشتراک گذاشتن تصویری در صفحه فیسبوک خود که بخشی از درب یک اتومبیل را در برزیل نشان می دهد و شروع به ذوب شدن کرده و از آن دود بلند می شود، هشدار داد که استفاده از مواد ضدعفونی کننده دست که حاوی الکل هستند، می توانند بسیار قابل اشتعال باشند و در صورت نگه داشتن آنان در داخل اتومبیل و یا حتی استفاده از آنان در داخل کابین برای ضدعفونی کردن قطعات، می تواند زیر تابش مستقیم نور خورشید و افزایش دمای کابین مشتعل شده و باعث آتش سوزی خودروها شود.
در این خصوص همچنین هشدار داده شده است که از قرار دادن بطری های مواد ضدعفونی کننده در داخل کابین که باعث متمرکز کردن نور خورشید به یک نقطه می شود نیز جدا خودداری کنند و یا همچنین در صورت استفاده از این مواد، از کشیدن سیگار در داخل کابین خودداری کنند، زیرا ممکن است باعث بروز یک فاجعه بزرگ شود.
نظرات