جرم رانندگی بدون گواهینامه چیست؟

رانندگی با هر یک از وسایل نقلیه موتوری، نیازمند داشتن گواهینامه مرتبط است و رانندگی بدون گواهینامه از لحاظ قانونی جرم محسوب شده و در صورتی که فرد بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کند، علاوه بر اینکه خودروی وی توقیف می شود، به عنوان مجرم به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. برابر قانون، رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا حتی به هر دو مجازات ختم می شود، اما اگر این خلاف دوباره تکرار شود، حبس آن تا 6 ماه تعیین خواهد شد، هرچند این جرم از آن دسته جرایمی است که امکان تبدیل به جزای نقدی را خواهد داشت.
به گزارش خودروبانک و به نقل از باشگاه خبرنگاران، در مواقع تصادف نداشتن گواهینامه سبب مقصر شدن فرد فاقد گواهینامه در سانحه رانندگی نخواهد شد، اما باید دید که آیا تصادف رخ داده ناشی از بی احتیاطی بوده یا علت دیگری داشته است و در صورت مقصر بودن فرد فاقد گواهینامه، دادگاه مکلف است که مجازات فرد متخلف را تشدید کند و آن را تا 5 سال از هرگونه رانندگی محروم کند. اگر هم در تصادف راننده مقصر باشد و گواهینامه رانندگی نداشته باشد، شرکت بیمه باید بدون هیچ قید و شرطی خسارات را پرداخت کند و سپس می ‌تواند بخشی از آن یا تمام آن را از راننده دریافت کند.
نظرات