طرح ترافیک از شنبه 17 خرداد در تهران اجرا می شود

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های یکی از اعضای شورای شهر تهران طرح ترافیک از 17 خرداد در پایتخت اجرا خواهد شد.
به نقل از فارس، مجید فراهانی در این خصوص توضیح داد: «با هماهنگی های انجام شده با ستاد کرونا طرح ترافیک از 17 خرداد در پایتخت اجرایی خواهد شد.»
وی ادامه داد: «ایرادات وزارت بهداشت در زمینه اجرای این طرح نیز خوشبختانه برطرف و طرح مجدداً اجرا می شود.»
گفته می شود تصمیم گیری در خصوص اجرای طرح ترافیک از جانب ستاد ملی مقابله با کرونا به شورای شهر سپرده شده و این شورا 1شنبه هفته آینده را زمان اجرای طرح مذکور در نظر گرفته است.
نظرات