سهمیه سوخت کارت های جدید چگونه محاسبه می شود؟

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی کشور در پاسخ به این سوال که سهمیه سوخت کارت های جدید صادر شده به چه صورت خواهد بود، اعلام کرد که سهمیه سوخت کارت‌ های جدید از زمان صدور آنان محاسبه می شود و حتی مدت زمانی که متقاضی برای دریافت کارت سوخت جدید نام نویسی کرده و در انتظار صدور کارت است، سهمیه سوختی برای آن محاسبه نخواهد شد و تنها از زمان صدور قابل محاسبه است.
فاطمه کاهی در تکمیل صحبت های خود اعلام کرد: افرادی که درخواست کارت سوخت جدید می ‌دهند، نمی‌ توانند از سهمیه ماه ‌های قبل استفاده کنند، به طور مثال اگر فردی در بهمن ماه درخواست کارت سوخت بدهد و در اسفند ماه کارت برای وی صادر شود، سهمیه سوخت آن شخص از زمان صدور کارت شارژ می‌ شود و سهمیه سوخت بهمن ماه محاسبه نخواهد شد.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور در پایان با اشاره به اشخاصی که کارت سوخت خود را گم کرده و درخواست کارت سوخت المثنی می کنند، اعلام کرد که سهمیه سوخت آنان در صورتی که مصرف نشده و از آن سواستفاده نشده باشد، در کارت سوخت جدید حفظ خواهد شد و می توانند از سهمیه سوخت خود بدون مشکل استفاده کنند.
نظرات