تشخیص خرابی گیربکس اتوماتیک از رنگ روغن

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
گیربکس های اتوماتیک حساسیت بیشتری نسبت به گیربکسهای دستی داشته و مراقبت از آنها توجه بیشتری را می طلبد. این گیربکس ها بر پایه هیدرولیک کار کرده و در صورت بروز هر نوع ایرادی در عملکرد کلی آن ها اختلال ایجاد می شود. یکی از عواملی که به واسطه آن می توان عملکرد گیربکس را مورد بررسی قرار داد رنگ روغن مورد استفاده در آن است.
به نقل از سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، اگر رنگ روغن مورد استفاده قهوه ای باشد این موضوع حکایت از کارکرد بیش از حد گیربکس دارد. اگر روغن سیاه باشد ایرادی در مکانیزم سیستم هیدرولیک گیربکس وجود دارد و در آخر روغن سفید برای گیربکس اتومات خبر از وجود آب در داخل گیربکس می دهد.
بنابراین توصیه می شود به صورت هفتگی روغن گیربکس اتوماتیک خودرو خود را بررسی کرده تا از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید.
نظرات