تصویب افزایش قیمت لاستیک، علی الحساب 30 درصد

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده
با توجه به گفته های رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش علی الحساب 30 درصدی قیمت لاستیک در جلسه ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید.
به نقل از تسنیم، عباس تابش در این خصوص توضیح داد: «در جلسه ستاد تنظیم بازار تصویب شد که قیمت لاستیک علی الحساب 30 درصد افزایش یابد اما تولیدکنندگان و تایرسازانی که معتقدند هزینه تمام شده آنها بیش از این رقم است، می توانند مستندات و صورت های مالی خود را ارائه کرده تا پس از بررسی در صورت تأیید، مجوز افزایش بیشتر قیمت صادر شود.»
وی ادامه داد: «برخی از تایرسازان مستنداتی را در این زمینه ارائه کرده اند که از نظر ستاد تنظیم بازار کافی نبوده و نمی تواند مجوز افزایش قیمت بیشتر لاستیک را سبب شود. با این وجود اگر تولیدکنندگان مستندات قابل قبولی را ارائه کنند، این مستندات بررسی و مجوز لازم برای افزایش بیشتر قیمت تایر صادر خواهد شد.»
گفته می شود تایر جز اقلامی است که قیمت آن باید در سامانه 124 وزارت صنعت درج شود و قیمت های جدید با توجه به تاییدیه ستاد تنظیم بازار به زودی در این سامانه درج خواهد شد.»
نظرات