الزام دریافت گواهی سلامت پس از دوگانه سوز کردن خودرو

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

علی محمودیان، رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته با اشاره به آخرین وضعیت دوگانه سوز کردن خودروها اعلام کرد که ثبت نام خودروهای عمومی برای دوگانه سوز کردن از هفته های گذشته آغاز شده است و تاکنون استقبال بسیار خوبی از این طرح انجام شده و حدود 3200 دستگاه خودرو به منظور دوگانه سوز شدن در این طرح ثبت نام کرده اند. در طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودروها، اولویت با خودروهای عمومی پرمصرف همچون خودروهای وانت است و در گام بعدی برای دوگانه سوز کردن تاکسی های اینترنتی اقدام خواهد شد که در صورت انجام این کار، هزینه پرداختی هر خانواده بابت سوخت به یک پنجم کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خودروبانک و به نقل از میزان، رئیس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته با اشاره به دریافت گواهی سلامت پس از دوگانه سوز کردن خودروها، اضافه کرد که دریافت این گواهی در طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودرو نیز به صورت کاملا رایگان انجام خواهد شد و مالکان خودرو پس از اتمام فرایند گازسوز کردن اتومبیل خود، حتما از مدیر کارگاه گواهی سلامت دوگانه سوز کردن اتومبیل را دریافت کرده و از طریق سامانه نسبت به صحت سنجی آن اقدام کنند.

نظرات