چند بار کارت سوخت برای هر خودرو صادر می شود؟

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور با اشاره به شرایط دریافت کارت سوخت و نبود مشکل برای استفاده از کارت سوخت هایی که به نام مالک قبلی خودرو است، اعلام کرد اگر کارت سوخت شخصی که ماشین را خریداری کرده به نام خریدار جدید نباشد، هیچگونه مشکلی برای استفاده از آن وجود نخواهد داشت و هیچ الزامی نیست تا برای تغییر کارت سوخت اقدام شود.

به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور در ادامه صحبت های خود اضافه کرد: افراد در نگه داشتن کارت سوخت خود دقت لازم را داشته باشند، هرچند اگر مالک خودرو به هر دلیلی تقاضای دریافت کارت سوخت المثنی داشته باشد، کارت برای آن فرد صادر می شود، ولی این موضوع بدان معنا نیست که برای هر خودرو دوبار کارت سوخت صادر می شود.

نظرات