تغییر رنگ دلخواه خودرو مانعی ندارد

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده

با توجه به گفته های رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور، تغییر رنگ خودرو به رنگ دلخواه مانعی ندارد اما قبل از آن باید مجوز لازم از واحدهای شماره‌گذاری اخذ شود.

به نقل از ایرنا، سرهنگ علی محمدی در این خصوص توضیح داد: «هرچند تغییر رنگ خودرو به رنگ دلخواه مانعی ندارد اما همچنان استفاده از رنگ خودروهای تاکسی، عمومی، نیروهای مسلح که شامل رنگ های سبز فسفری، سبز مغز پسته ای، زرد خورشیدی و رنگ خاکی ارتشی می شود برای خودروهای شخصی ممنوع است.»

وی ادامه داد: «مطابق قانون اخذ مجوز برای تعویض ارکان اصلی و رنگ وسائل نقلیه الزامی بوده و در صورت تخلف با متخلفان مطابق با قانون برخورد خواهد شد.»

محمدی افزود: «برای اخذ مجوز ارائه فاکتور معتبر کارخانه سازنده یا اسناد گمرکی قطعه وارداتی، نو (غیر مستعمل) بودن قطعه جدید و رعایت یک سری شروط خاص ضروری بوده و در صورتی که مالک وسیله نقلیه ای بدون اخذ مجوز اقدام به تعویض ارکان اصلی خودرو یا رنگ آن کرده باشد باید برای سیر مراحل قضائی به پلیس آگاهی مراجعه کند.»

نظرات