شرایط بازنگری در قیمت خودرو کارخانه؛ آیا قیمت خودرو مجدداً افزایش میابد؟

عکس نویسنده
علی صادقی
نویسنده

با توجه به گفته های رئیس شورای رقابت؛ خودروسازان هر سه ماه یکبار می‌توانند با تغییر نرخ تورم درخواست تجدیدنظر در قیمت‌ها را داشته باشند.

در راستای افزایش قیمت خودروسازان می توانند درخواست خود را با استناد به هزینه‌های تولید به وزارت صمت ارسال می‌کنند و این وزارتخانه اقدام به دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی می‌کند.

در ادامه فرآیند نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و با انجام محاسبات وزارت صمت اعلام می کند که آیا افزایش قیمت و تجدید نظر در نرخ خودروها اعمال خواهد شد یا خیر.

البته لازم به ذکر است که تمامی مراحل فوق با در نظر گرفتن دستورالعمل های شورای رقابت و با تأیید ستاد تنظیم بازار صورت خواهد پذیرفت.

نظرات