روغن موتور گران شد؛ هفته سوم شهریور 99

عکس نویسنده
سجاد حیدری
نویسنده

به دنبال افزایش قیمت روغن پایه، از ابتدای سال جاری قیمت روغن های صنعتی هم 30 درصد گران شد، اما حالا این موج افزایش قیمت به روغن های مصرفی وسایل نقلیه هم رسیده است. چندی پیش شرکت های تولیدکننده داخلی برای قیمت گذاری جدید تولیدات خود، فروش روغن های صنعتی را متوقف کرده بودند و دولت با افزایش قیمت آنان موافقت کرد.

گفته می شود که قیمت محصولات شرکت ‌های تولید کننده روغن دولتی به دلیل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت بسیار کمتری نسبت به فرآورده شرکت ‌های خصوصی داشته اند، اما با افزایش هزینه های تولید و مشکلاتی که برای تامین ارز بوجود آمده و بر روی تمامی شرکت ها اثر گذاشته است، به نظر می رسد که دولت با افزایش 30 درصدی این کالا موافقت کند.

نظرات